Istraživanje: Imaju li bogati ljudi veća prava i varaju li češće?

Bogatstvo je u osnovi mehanizam za moć, a moć ima oslobađajući učinak na ljude. Uklanja društvena ograničenja i potiče ljude da se ponašaju u skladu sa svojim dominantnim željama. (Adam Galinsky)

Ova rečenica možda najbolje objašnjava zašto ponekad mislite (i u pravu ste) da se bogatiji ljudi ponašaju bahatije od onih koji nemaju novaca.

Desetogodišnje istraživanje koje su u Americi proveli psiholog dr Dacher Keltner i njegov kolega Paul Piff, a koje je zasnovano na proučavanju ponašanja ljudi koji imaju bogatstvo, moć i privilegije, pokazalo je više nego zanimljive rezultate koji bi se ukrako mogli opisati kao – moć i bogatstvo činje ljude neetičnijima i nemoralnijima.

U razgovoru za Washington Post, Keltner je objasnio da je pripadnost višoj društvenoj klasi, šta god ona podrazumijevala, a to može biti pripadnost utjecajnoj porodici ili stanje na računu, povezano sa povećanim neetičkim ponašanjem.

Za istraživače koji proučavaju bogatstvo i moć, to je zastrašujuće, ali nije iznenađujuće. Učinak moći je, nažalost, jedan od najpouzdanijih zakona ljudskog ponašanja, kazao je dr Keltner

Jedan od Keltnerovih eksperimenata uključivao je postavljanje istraživača/kontrolora na prometno raskrižje s četiri pravca i analizu ponašanja vlasnika automobila različitih cjenovnih i starosnih kategorija. Business Insider objavio je da su, prema rezultatima eksperimenta, ljudi u skupljim automobilima četiri puta češće od ostalih ignorirali pravo prvenstva prolaza za razliku od starijih i jeftinijih automobila koji to pravilo uglavnom poštuju ili je procent nepoštivanja zanemariv.

Osim toga, pratili su reagiranje vozača na pješake koji žele preći ulicu. Potpuno očekivano, zaustavila se samo polovina skupih automobila.

Postoji nešto u vezi bogatstva i privilegija zbog čega se ti ljudi osjećaju kao da su iznad zakona, što njima, na određen način ili bar oni to tako vide, omogućava da se prema drugima ponašaju kao da oni ne postoje, kaže Keltner.

Keltner i Piff proveli su daljnja istraživanja dok su provodili eksperiment u kojem je 129 ispitanika uspoređivalo svoje finansije s drugim ljudima koji su imali više ili manje novca od njih. Nakon toga, dobili su teglu sa slatkišima koju su trebali dati djeci u susjednom laboratoriju i rečeno im je da mogu uzeti slatkiše ako žele. Oni koji su se osjećali bogatijima nakon upoređivanja svojih finansija uzeli su više slatkiša za sebe. Djeci su dali samo koliko su morali.

Pored ovih eksperimenata, utvrđeno je da u ljubavi, ali i na porezima, više varaju bogatiji i moćniji.

755 views